Skip to main content

МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТА

МОРФОЛОГІЯ ЛАНДШАФТА
[від гр. morphe - форма і logos - слово, вчення] - напрям в ландшафтоведенії, основним завданням якого є вивчення просторової структури ландшафтів (або геохор). Останнім часом виділяють також математичну М. л. (А. С. Вікторов, 1998), що досліджує кількісні закономірності побудови мозаїк, які утворені на земній поверхні природними територіальними комплексами, складовими ландшафти, і розробляє методи математичного аналізу цих мозаїк.

Екологічний словник, 2001.

Морфологія ландшафту
(від гр. morphe - форма і logos - слово, вчення) - напрям в ландшафтоведенії, основним завданням якого є вивчення просторової структури ландшафтів (або геохор ). Останнім часом виділяють також математичну М. л. (А. С. Вікторов, 1998), що досліджує кількісні закономірності побудови мозаїк, які утворені на земній поверхні природними територіальними комплексами, складовими ландшафти, і розробляє методи математичного аналізу цих мозаїк.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.