Skip to main content

ОЗЕРА мертві

ОЗЕРА мертві
озера, повністю зарослі водоростями (наприклад, озеро Кьюга), в яких відсутні водні організми.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.