Skip to main content

Лаж

Лаж
( італ. lagio, 1 'aggio) 1) перевищення ринкової ціни золота, вираженої в грошових знаках країни (в грошовому вимірі) над золотим номіналом, офіційним курсом, обумовлене знеціненням паперових грошей по відношенню до золота; 2) перевищення ринкового курсу цінних паперів, грошових знаків, векселів над їх номінальною вартістю. У цьому значенні застосовується, як правило, термін Ажіо.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.