Skip to main content

ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА

ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА
(working practices) Методи, за допомогою яких працівники підприємства виконують поставлені перед ними завдання. Ці методи можуть бути визначені в результаті формальної угоди між роботодавцями та представниками робітників або на загальноприйнятій основі, які існують і яким слідують без будь-якого формального угоди. Вони стосуються того, хто і які функції зобов'язується виконувати, скільки персоналу буде за планом займатися цим завданням. Наприклад, який обсяг робіт з ремонту та обслуговування розглядається як частина звичайної роботи, а які завдання слід поставити перед фахівцем-ремонтником? Хто уповноважений зупиняти виробничу лінію, якщо виникають неполадки? Що стосується неполадок, то в цих випадках їх ліквідація спирається на накопичений досвід - адже не володіють досвідом працівники або недавно працюють менеджери можуть не усвідомити, до яких наслідків приведуть невмілі дії. Однак подібні зупинки, не викликані необхідністю, можуть серйозно вплинути на продуктивність.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.