Skip to main content

Карст

геологічне явище (процес) , пов'язане з підвищеною розчинністю гірських порід (переважно карбонатних, сульфатних, галогенних) в умовах активної циркуляції підземних вод, виражене процесами хімічного і механічного перетворень порід з утворенням підземних порожнин, поверхневих воронок, провалів, осідань (карстових деформацій). К. характеризується комплексом підземних (печери, канали, ходи, природні колодязі) і поверхневих (лійки, карри, понори, улоговини, полья) форм рельєфу, своєрідністю циркуляції і режиму підземних вод, річкової мережі (зникаючих в підземних порожнинах) і озер. Карстовий процес може різко активізуватися техногенними впливами. К. представляє велику небезпеку при будівництві будівель і споруд. Для виявлення К. проводяться спеціальні інженерно-геологічні, гідрогеологічні та геофізичні дослідження.

EdwART. Словник термінів МНС 2010