Skip to main content

Журнал "Медицина катастроф"

періодичне інформаційно-методичне видання ВЦМК "Захист" МОЗ Росії. Заснований в 1992. Ж. висвітлює основні теоретичні та практичні проблеми медицини катастроф: організація і тактика служби медицини катастроф; лікувально-евакуаційні і клінічні аспекти медицини катастроф; санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи в надзвичайних ситуаціях; навчання та підготовка кадрів; медична техніка для надзвичайних ситуацій; підготовка населення і персоналу до дій в надзвичайних ситуаціях; захист персоналу і населення в надзвичайних ситуаціях. У журналі публікуються оригінальні матеріали щодо методів досліджень, за результатами експериментальних робіт, дискусійні статті та огляди авторів з Росії, країн Близького і Далекого зарубіжжя. З 1997 видаються Додатки до Ж., присвячені окремим актуальним проблемам медицини катастроф і в першу чергу призначені для фахівців територіальних служб охорони здоров'я. Періодичність - 8 номерів на рік.

EdwART. Словник термінів МНС 2010