Skip to main content

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ
набір, сукупність цінних паперів, придбаних банком в ході активних операцій по вкладенню капіталу в прибуткові об'єкти . Інвестиційний портфель може містити як власне інвестиції, вкладені в цінні папери компаній, корпорацій, так і вторинні ліквідні резерви - ліквідні активи у вигляді державних цінних паперів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.