Skip to main content

Міждержавна рада з надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

міжнародна міжурядова організація, створена за рішенням Ради глав урядів держав-учасниць СНД в 1993 з метою практичної реалізації Угоди про взаємодію в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного харак тера. Основні завдання МГС з надзвичайних ситуацій: вироблення рекомендацій з метою проведення державами учасницями СНД скоординованої політики в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; вироблення рекомендацій, спрямованих на зближення норм законодавства з даних проблем і розробку угод, необхідних для взаємодії і співпраці в області попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; координація дій в міжнародних організаціях та участі в міжнародних програмах відповідної спрямованості, міжнародного та міжрегіонального співробітництва в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій; сприяння інтеграції систем і взаємодії органів, призначених для попередження і Ліквідація надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, захисту життя і здоров'я населення, матеріальних і культурних цінностей, природного середовища, координація національних планів дій в таких ситуаціях; сприяння розробці та реалізації міждержавних цільових і науково-технічних програм в галузі попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій, включаючи питання захисту населення, матеріальних і культурних цінностей, навколишнього середовища; сприяння організації підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; сприяння організації контролю за станом потенційно небезпечних об'єктів, навколишнього середовища, прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів; підготовка рекомендацій в області організації взаємного сповіщення про стан потенційно небезпечних об'єктів і навколишнього середовища, що виникають надзвичайних ситуацій, під час їх розвитку, що застосовуються заходи щодо їх ліквідації; координація дій по ліквідації надзвичайних ситуацій, що здійснюються на прохання держав - учасниць Угоди, в тому числі з надання їм матеріальної та іншої допомоги, розміщення постраждалого населення на території інших держав - учасниць Угоди.Науково-консультативний орган МГС по ЧС Наукова рада з проблем попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Наукова рада у своїй діяльності взаємодіє з Консультативною радою керівників органів державного управління в сфері науки і технологій країн-учасниць Співдружності, національними академіями наук, науковими організаціями держав-учасниць СНД. Очолюється головою; склад і голова затверджуються рішенням МГС з НС. При МГС з НС створено Експертну раду з сейсмології і сейсмостійкого будівництва.

EdwART. Словник термінів МНС 2010