Skip to main content

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ

МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ рОЗВИТКУ
(MAP) (International Development Association, IDА) Філія Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР, або Світового банку) (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD or World Bank), створений в 1960 р з метою надання допомоги та консультацій найбіднішим країнам, що розвиваються. MAP фінансується МБРР і прагне надати кредити на менш жорстких умовах в порівнянні з МБРР.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.