Skip to main content

Міжнародною розрахунковою ГРОШОВІ ОДИНИЦІ

міжнародною розрахунковою ГРОШОВІ ОДИНИЦІ
штучні валютні одиниці, призначені для формування умовного масштабу, вимірника, що дозволяє зіставити валюти різних країн і встановити пропорції між ними. Такі одиниці потрібні для порівняння міжнародних боргових зобов'язань, платежів різних країн, валютних резервів, кредитів, депозитів для встановлення курсових співвідношень валют різних країн, для зіставлення показників банківських балансів.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.