Skip to main content

Інтернали

інтернали
витрати або вигоди, одержувані учасниками угоди, які не були обумовлені при її укладанні; виникають при укладанні угоди в умовах недостатньої (асиметричною) інформації, недоступності інформації для однієї зі сторін.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.