Skip to main content

ВНУТРІШНЯ РІШЕННЯ

ВНУТРІШНЯ РІШЕННЯ
(interior solution) Рішення системи рівнянь, де всі змінні не рівні нулю. Наприклад, обсяги виробництва всіх товарів мають позитивні значення або всі ціни мають позитивні значення. Воно відрізняється від "кутового" рішення, при якому деякі змінні дорівнюють нулю. Розрахунки оптимальних умов за умови рівності граничних витрат і граничних вигод є коректними тільки при внутрішніх рішеннях.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.