Skip to main content

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
вкладення капіталу в підготовку фахівців, передачу ноу-хау, наукові розробки і т. П.

Райзберг Б. А. , Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.