Skip to main content

КОМПЛЕКСНЕ ЧИСЛО

КОМПЛЕКСНЕ ЧИСЛО
(complex number) Число, що має дійсну та уявну частини, наприклад (а + ib), де а і b - дійсні числа, а i - квадратний корінь з -1. Сума, різниця, добуток і частку будь-якої пари комплексних чисел самі є комплексними числами. Для будь-яких двох комплексних чисел (а + ib) і (c + id) (a + ib) + (c + id) = (а + с) + i (b + d) (a + ib) - ( c + id) = (ac) + i (bd), (a + ib) (c + id) = (ac-bd) + i (bc + ad) (a + ib) / (c + id) = ( a + ib) (c-id) / (c + id) (c-id) (a + ib) / (c + id) = = (ac + bd) / / (c2 + d2) + i (bc- ad) / (c2 + d2) В кожному конкретному випадку цілком можливо, що при даних значеннях а, b, с і d дійсна або уявна частина підсумкового комплексного числа буде дорівнює нулю.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.