Skip to main content

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
(від лат. institutum - встановлення, установа) проводяться державою заходи, дії по формуванню нових, усунення старих або трансформації наявних власницьких, трудових, фінансових, соціальних та інших економічних інститутів (економічних еле нтов соціальної структури, що характеризують пристрій, форми організації та регулювання економічного життя). Перетворення економічних інститутів мають місце в процесі проведення економічних реформ, наприклад при переході від централізованої економіки до ринкової.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.