Skip to main content

Об'єкт захисту інформації

інформація або носій інформації, або інформаційний процес, які необхідно захищати відповідно до поставленої мети захисту інформації.

EdwART. Словник термінів МНС 2010