Skip to main content

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

СИСТЕМА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
сукупність засобів і методів отримання і перетворення інформації, що дозволяє на основі вихідного масиву даних отримати сукупність вихідних показників, необхідних для аналізу, контролю, планування, управління.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.