Skip to main content

ІНФЛЯЦІЯ, ЗУМОВЛЕНА ЗРОСТАННЯМ ВИТРАТ

ІНФЛЯЦІЯ, ЗУМОВЛЕНА ЗРОСТАННЯМ ВИТРАТ
(cost inflation) Інфляція, яка, будучи результатом збільшення окремих цін або ставок заробітної плати, поширюється на всю економіку. Збільшення витрат змушує виробників піднімати ціни; зростання цін змушує робочих вимагати підвищення заробітної плати; підвищення заробітної плати однієї з категорій працівників стає причиною збільшення заробітної плати всіх інших категорій працівників у зв'язку з необхідністю відновлення колишнього співвідношення рівнів ставок. Кумулятивний ефект всіх цих процесів веде до закручування інфляційної спіралі, зупинити яку надзвичайно важко. Інфляція витрат відрізняється від інфляції попиту (demand inflation), яка розвивається в результаті високого попиту, що приводить до дефіциту товарів і робочої сили і, отже, до зростання цін і заробітної плати. Цілком можливо, що інфляції витрат і попиту слід сприймати не як два різних види інфляції, а як дві точки зору на інфляційний процес в цілому: надмірний попит стає причиною початку процесу, а інфляція витрат є його продовженням.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек.Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.