Skip to main content

ІНЕРЦІЙНИЙ ЕФЕКТ

ІНЕРЦІЙНИЙ ЕФЕКТ
(ratchet effect) Схильність змінної відчувати вплив свого максимального попереднього значення. Наприклад, рівень споживання, забезпечений даними розміром доходу, може бути тим вище, чим більше попередній найвищий показник доходу; рівень реальної заробітної плати (real wages), на якому наполягають профспілки, може перебувати в залежності від найвищого попереднього досягнутого розміру. Інерційний ефект має на увазі, що змінні більше тяжіють до змін в одному напрямку. Інерційний ефект може перешкоджати боротьбі з інфляцією, якщо в результаті мінливої ​​швидкості пристосування створилася ситуація, при якій сума найвищих попередніх показників реальних доходів у всіх групах суспільства значно вища за ту, що існує в даний момент.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.