Skip to main content

ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР

ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР
(industrial sector) Частина економіки, пов'язана з виробництвом товарів без безпосереднього використання природних ресурсів у великих обсягах. Цей вторинний сектор відрізняється від первинного виробничого сектора; останній включає сільське господарство, рибальство, лісове господарство і гірничодобувну промисловість, які виробляють товари з безпосереднім використанням природних ресурсів у великому обсязі. Третинний сектор, який виробляє послуги, включає транспорт, розподіл, фінансові послуги, охорону здоров'я, освіту і управління.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.