Skip to main content

Побічно ФУНКЦІЯ ПОЛЕЗНОСТИ

побічно ФУНКЦІЯ ПОЛЕЗНОСТИ
(indirect utility function) Функція, що представляє залежність корисності від доходу і цін. Непряма функції корисності представляється у вигляді зростаючої функції незаробленого доходу і ставки заробітної плати за виконану роботу і спадною функцією цін на спожиті товари та послуги. Вона відрізняється від нормальної або прямої функції корисності, де корисність є зростаючою функцією спожитих товарів і послуг і спадною функцією виконаної роботи. Приватна похідна від непрямої функції корисності за ціною будь-якого товару дорівнює добутку спожитого кількості на граничну корисність доходу; приватна похідна від неї по ставці заробітної плати дорівнює добутку обсягу виробленої роботи на граничну корисність доходу.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.