Skip to main content

НЕЗАЛЕЖНІ РИЗИКИ

НЕЗАЛЕЖНІ РИЗИКИ
(independent risks) Ризики, пов'язані з проектами, де немає залежності між результатами одного і результатами іншого. Якщо результати є випадковими величинами х і у з середніми значеннями mx і my, то ризики є незалежними за умови, що очікувана величина Е (х-μx) (у-μy ) = 0.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.