Skip to main content

ВЛИВАННЯ В КРУГООБІГ ДОХОДІВ

ВЛИВАННЯ В КРУГООБІГ ДОХОДІВ
(injections to the circular flow of incomes) Види витрат, які не винесено з поточних доходів. Це інвестиційні витрати фірм, державні витрати і експортні продажі іноземцям. Якщо вливання перевищують витоку з кругообігу доходів (leakages from the circular flow), то рівень доходу починає збільшуватися.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.