Skip to main content

СХИЛЬНІСТЬ До СПОЖИВАННЯ

СХИЛЬНІСТЬ До СПОЖИВАННЯ
(propensity to consume) Частка залишився після сплати податків доходу, яку індивідууми хотіли б витратити на споживання. Середня схильність до споживання - це частка сукупних бажаних витрат в загальній величині наявного доходу; гранична схильність до споживання - це частина додаткового доходу, яку індивід бажає пустити на споживання. Гранична схильність до споживання зазвичай менше 1. На величину середньої та граничної схильності до споживання впливають такі фактори, як загальні активи споживача, ліквідність і інфляційні очікування.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.