Skip to main content

ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
(stock appreciation) Частина зміни вартості запасів, що зберігаються бізнесом протягом будь-якого періоду часу, пов'язана зі зміною цін. Збільшення товарних цін підвищує вартість запасу; падіння товарних цін знижує її. У період інфляції підвищення вартості товарно-матеріальних запасів викликає завищену оцінку фактичного прибутку: фірмам може бути дозволено віднімати це завищення при розрахунку оподатковуваного прибутку, так як без цієї поправки фірми будуть платити податки з номінальною прибутку, хоча фактична прибуток в даний період в дійсності могла бути негативною.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.