Skip to main content

НЕЗАКОННИЙ ДІЯЛЬНІСТЬ

НЕЗАКОННИЙ ДІЯЛЬНІСТЬ
діяльність, яка не відповідає закону, заборонена законодавчими актами, що виходить за межі законодавчих обмежень; нелегальна діяльність. До незаконних відносять також дії, що ведуть до обмеження вільної конкуренції, що суперечать антимонопольному законодавству: фіксування цін, насильне розділення ринку між продавцями, примусове обмеження виробництва.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.