Skip to main content

ЯКЩО, І ТІЛЬКИ ЯКЩО

ЯКЩО , І ТІЛЬКИ ЯКЩО
(if and only if, iff) Еквівалентність двох тверджень. "Якщо А, то В " означає, що А є достатньою умовою для В і В є необхідною умовою для А. "Якщо В, то А" означає, що В є достатньою умовою для А і А є необхідною умовою для В. Якщо обидва ці твердження правильні, тоді "А, якщо, і тільки якщо, В ", що записується як "A iff В ", означає, що кожне з значень А і В є необхідною і достатньою умовою (necessary and sufficient condition) для іншого; або вони обидва правильні, або - ні. Отже, ці два твердження еквівалентні. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000. Економічний словник. 2000.