Skip to main content

Устрична РИФИ

устрична РИФИ
специфічні для лиманів помірних широт спільноти устриць.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.