Skip to main content

ГІПЕРБОЛА

ГІПЕРБОЛА
(hyperbola) Функція, яка може бути виражена як відношення двох лінійних функцій. Гіпербола в прямокутній системі координат має вигляд у = (α + βх) / (γ + δ х). Ця функція неперервна, за винятком випадку, х = -γ / δ ; коли вона поводиться як асимптота, т. е. у прагне до плюс-нескінченності при наближенні до цього значення х з одного боку і до мінус-нескінченності при наближенні з іншого. Зворотна функція приймає аналогічний вид: х = - (α-γу) / (β-δ у) ; отже, функція х неперервна, за винятком точки у = β / δ

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.