Skip to main content

РЕЖИМ гідрохімічних

РЕЖИМ гідрохімічних
сукупність хімічних характеристик водного середовища (концентрація і динаміка зважених і розчинених речовин, солоність, жорсткість, активна реакція, окислювально-відновний потенціал і ін.) . Гідрохімічний режим впливає на зростання, розвиток, розмноження гідробіонтів, структуру, стійкість, продуктивність водних екосистем і т. Д. Гідрохімічний режим залежить також від ступеня антропогенного впливу на водойму (водотік), зокрема, від обсягу, хімічного складу, концентрації і частоти скидання забруднювачів, інтенсивності обробки водозбірної площі та ін.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.