Skip to main content

Гідротехніка

ГІДРОТЕХНІКА -і; ж. Галузь науки і техніки, що займається господарським використанням і регулюванням природних вод за допомогою інженерних споруд. Гідротехнічний, -а, -е. Г-ие споруди. Г-ие роботи. * * * гідротехніка (від гідро ... і техніка), галузь науки і техніки, що займається вивченням водних ресурсів, їх використанням для потреб народного господарства і боротьби з руйнівною дією вод за допомогою спеціальних (гідротехнічних) споруд, пристроїв та обладнання. * * * ГІДРОТЕХНІКАГІДРОТЕХНІКА (від гідро ... ( см. ГИДРО ... (частина складних слів)) і техніка ( см. ТЕХНІКА)), галузь науки і техніки, що займається вивченням водних ресурсів, їх використанням для потреб народного господарства і боротьби з руйнівною дією вод за допомогою спеціальних (гідротехнічних) споруд, пристроїв та обладнання.

Енциклопедичний словник. 2009.