Skip to main content

УВЛАЖНЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ
території, співвідношення між кількістю випадаючих в даній місцевості атмосферних опадів і испаряемостью. Для кількісної характеристики зволоження служать коефіцієнти зволоження , індекси аридности і гумідного.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.