Skip to main content

Олюднений ПРИРОДА

олюднений ПРИРОДА
природа, перетворена людською діяльністю. Є результатом взаємодії суспільства і природи в умовах науково-технічної революції. Термін запропонований В. Г. Афанасьєвим (1981). Див. Також Антропосфера, Ноосфера .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.