Skip to main content

ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ

ЛЮДСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ
професійний - капітал, втілений в людях у формі їх освіти, кваліфікації, знань, досвіду. Чим вище такий капітал, тим зазвичай більше трудові можливості працівників, їх трудова віддача, продуктивність і якість праці.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.