Skip to main content

Гомоскедастичність

гомоскедастичність
(homoscedasticity) Наявність однакової дисперсії. Дані є гомоскедастіческімі, якщо їх варіації відповідають випадковим відхиленням по тому ж безлічі. Це відрізняється від гетероскедастичності (heteroscedasticity), т. Е. Наявності різної дисперсії. Багато об'єктів, що розглядаються в статистиці, мають властивість гомоскедастичність. Там, де економічні дані є тимчасовими рядами, що характеризують мінливі або різнорідні структури, наприклад, різні галузі господарства або країни, вони швидше можуть виявитися гетероскедастичних.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.