Skip to main content

Одомашнених Популяція

одомашнених Популяція
популяція, у якій склад генофонду знаходиться під прямим контролем режиму штучного відбору.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.