Skip to main content

Стримувати МАРКЕТИНГ

стримувати МАРКЕТИНГ
стримувати маркетинг - ситуація і лінія поведінки в маркетингу, обумовлена ​​зростанням попиту на товари до рівня, що перевищує можливості їх виробництва при наявних ресурсах. У цьому випадку доцільно проводити стримуючий маркетинг Ч демаркетинг Ч у вигляді заходів, спрямованих на зниження, пригальмовування попиту.

Економічний словник. 2010.


Економічний словник. 2000.