Skip to main content

Гектар

ГА -а; мн. рід. гектарів, (за рахунку) гектар; м. [франц. hectare] Одиниця земельної площі в метричній системі (га), що дорівнює 10 000 квадратних метрів (100 арам). гектарну, -а, -е. * * * Гектар (від гекто ... і ар), одиниця площі в метричній системі мір, позначається га. 1 га = 100 ар = 10000 м 2 . * * * ГЕКТАРГЕКТАР (від гекто ... і ар ( см. АР)), одиниця площі в метричній системі мір, позначається га. 1 га - 100 ар - 10 000 м 2 .

Енциклопедичний словник. 2009.