Skip to main content

Приростного капіталомістких

приростного капіталомістких
(incremental capital-output ratio) Див. : Капіталомісткість (capital-output ratio).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.