Skip to main content

ВАЛОВА ТОРГІВЕЛЬНА ПРИБУТОК

ВАЛОВА ТОРГІВЕЛЬНА ПРИБУТОК
(gross trading profit) Прибуток компаній до вирахування з неї амортизаційних відрахувань, податків і відсотків по заборгованостях. Таким чином, це прибуток, отриманий від комерційних операцій компанії. Після вирахування з неї відсотків по заборгованостях у компанії залишається валовий прибуток. Якщо для компанії характерно високе співвідношення між позиковими коштами і власним капіталом (gearing) і їй доводиться виплачувати значні суми в формі відсотків, то після вирахування процентних платежів компанія може зазнати збитків навіть при наявності у неї позитивної валовий торгового прибутку.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.