Skip to main content

"ЗЕЛЕНА КАРТА"

"ЗЕЛЕНА КАРТА "
( англ. green card) 1) угоду про взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту і про надання взаємної помоши по врегулюванню збитків, що виникають в міжнародному автотранспортному повідомленні ; 2) посвідчення, що дає вид на проживання в США за певних умов.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.