Skip to main content

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(government) Іноді - тільки центральний уряд; у всіх інших випадках - загальна система державного управління. Остання являє собою сукупність органів державного управління всіх рівнів, включаючи центральний уряд і місцеві органи влади, а також уряди штатів і земель в таких федеративних державах, як США і Німеччина. У кожному окремому випадку необхідно уточнювати, органи державного управління якого рівня маються на увазі в даному конкретному контексті. Точно так же дефіцит державного бюджету і державний борг можуть ставитися до різних рівнів державного сектора.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.