Skip to main content

Геомагнетизм

геомагнетизм -а; м. [від грец. gē - Земля і magnētis (lithos) - магнітний (камінь)]. 1. геофиз. Область вивчення розподілу в просторі і зміни в часі магнітного поля Землі і пов'язаних з ним геофізичних процесів. 2. Магнітне поле Землі. Геомагнітний, -а, -е. Г-ті бурі. Г-е поле. Г-ая карта. * * * геомагнетізм1) магнітне поле Землі; 2) розділ геофізики, в якому вивчаються розподіл в просторі і зміни в часі магнітного поля Землі, а також пов'язані з ним геофізичні процеси в Землі і її магнітосфері. * * * ГЕОМАГНЕТІЗМГЕОМАГНЕТІЗМ,

1) магнітне поле Землі ( см. Магнітне поле ЗЕМЛІ).

2) Розділ геофізики ( см. ГЕОФІЗИКА), в якому вивчається розподіл в просторі і зміни в часі магнітного поля Землі, а також пов'язані з ним геофізичні процеси в Землі і її магнітосфері ( см . магнітосфери).

Енциклопедичний словник. 2009.