Skip to main content

Геоакустика

Геоакустика -і; ж. [Від грец. gē - Земля і akustikos - слуховий]. Розділ фізики, що вивчає умови поширення пружних хвиль в земній корі і встановлює її будова і властивості. геоакустических, -а, -е. Г-ие дослідження. Г-ая лабораторія. * * * Геоакустика (від гео ... і акустика), вивчає поширення пружних хвиль в земній корі з метою дослідження її будови і властивостей (акустична та сейсмічну розвідку і ін.). * * * ГЕОАКУСТІКАГЕОАКУСТІКА (від гео- і акустика ( см. АКУСТИКА)), вивчає поширення пружних хвиль в земній корі ( см. Земна КОРА) з метою дослідження її будови і властивостей ( акустична та сейсмічну розвідку ( см. Сейсмічні рОЗВІДКА)).

Енциклопедичний словник. 2009.