Skip to main content

ЛІСУ другої групи

лІСУ другої групи
за прийнятою в СРСР класифікації - ліси, що мають переважно захисне і обмежене лісоексплуатаційний значення, розташовані в районах з високою щільністю населення і розвиненою мережею транспортних шляхів, а також ліси з малими ресурсами, для збереження яких потрібно більш суворий, ніж зазвичай, режим експлуатації. У лісах другої групи промислова рубка обмежена і входить тільки в місцевий план лісозаготівель.
Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.