Skip to main content

Лісової підстилки

лісової підстилки
листя та інші розклалися рослинні залишки, що утворюють поверхневий горизонт грунту в лісі. Див. Також Опад .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.