Skip to main content

ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з використанням лісів і їх охороною. Основні завдання радянського Лісового законодавства передбачають регулювання лісових відносин з метою забезпечення раціонального використання, охорони, відтворення та підвищення продуктивності лісів для задоволення потреб народного господарства і населення в деревині та іншій лісовій продукції, для посилення водоохоронних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів. Основними актами, що містять правові норми Лісового законодавства, є: Конституція СРСР і Конституції союзних республік, Основи лісового законодавства Союзу РСР і союзних республік. На базі цих Основ (прийнятих Верховною Радою СРСР 17 червня 1977) затверджені Лісові кодекси - законодавчі акти, що регулюють відносини, пов'язані з використанням лісів, розташованих на території союзних республік.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.