Skip to main content

Лісистості ОПТИМАЛЬНА

лісистості ОПТИМАЛЬНА
лісистість, яка зберігає природне екологічну рівновагу в даній місцевості.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.