Skip to main content

Бонітет лісу

Бонітет лісу
(від лат. Bonitas - добротність) - показник продуктивності лісу. Розрізняються 5 (7) класів бонітету, від I (і Іа) вищого до V (і Va) нижчого (Орлов, 1911). Визначається бонітет (бонітування) за середніми висоті і віку дерев за допомогою спеціальних таблиць.

Екологічний словник. - Алма-Ата: "Наука". Б. А. Биков. 1983.

Бонітет лісу
показник господарської продуктивності лісу. Визначається по швидкості росту дерев. Розрізняють шість класів Б. л. : I а, I, II, III, IV, V. Бонітет Іа мають найвищі на зріст дерева, які ростуть на кращих грунтах і є найбільш цінною сировиною для виробництва будівельних матеріалів (дощок, будівельного бруса). Дерева III-V класів бонітету відрізняються низькорослі, пов'язані з бідними грунтами і використовуються тільки як дрова або сировину для лісохімічної промисловості.

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.