Skip to main content

Прогнозування медичної обстановки в надзвичайній ситуації

обґрунтоване припущення про можливі медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації, здійснюється з урахуванням конкретної надзвичайної ситуації та найбільш імовірним варіантами умов. Сюди ж відноситься визначення ймовірності виникнення і масштабів розвитку епідемій, епізоотій, епіфітотій і їх наслідків з метою розробки та обґрунтування заходів щодо попередження поширення інфекційних хвороб і шкідників сільськогосподарських культур серед населення, тварин і рослин, зниження загальної інфекційної захворюваності людей, сільськогосподарських тварин і ліквідації соціально -економічних наслідків епідемій, епізоотій, епіфітотій.

EdwART. Словник термінів МНС 2010